Odstąpienie od umowy

Klientowi korzystającego ze sklepu internetowego Oksy.pl, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14dni od daty otrzymania przez konsumenta towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail:

info@oksy.pl

Oświadczenie można wysłać również wraz z odsyłanym towarem.

Pobierz format doc:
Formularz odstąpienia od umowy

                                                                                              ..…..........................
                                                                                              Miejscowość, data

                                                                               .............................................

                                                                                Imię i nazwisko konsumenta

                                                                                .............................................

                                                                                       adres zamieszkania

                                                                                .............................................

                                                                                 kod pocztowy, miejscowość

 

                                                                                             FHU SMART LOOK
                                                                                             TOMASZ ŻOŁĄDEK
                                                                                             ul. Wallenroda 9
                                                                                             21-400 Łuków

 

 

Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży z dnia.........................., której przedmiotem był.......................................................................................................................

Umowa, o której mowa powyżej, została zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego Oksy.pl

Numer zamówienia ….................................................

Zakupiony towar otrzymałem w dniu …............................................

 

            Proszę o zwrot kwoty w wysokości .......................................................................zł (słownie: .................................................................................................................................)

na rachunek  bankowy nr: .......................................................................................................

Dane posiadacza rachunku bankowego: ….............................................................................

 

 

….....................................

                                                                                                                        podpis Konsumenta

 

 

Prosimy odesłać towar na adres:

Oksy.pl

Wallenroda 9

21-400 Łuków

 

 

* niepotrzebne skreślić

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel