Polityka Prywatności RODO.Klauzula Informacyjna

 Klauzula informacyjna RODO:

  1.     Informacje podstawowe Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

·       administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U SMART LOOK ul. Lipowa 13 21-400 Łuków, Nip: 8252033138, Regon: 060698815

·       inspektorem ochrony danych w F.H.U. Smart Look Tomasz Żołądek jest Pan Tomasz Żołądek email iodo@oksy.pl ·       nasze dane kontaktowe są następujące: F.H.U. Smart Look Tomasz Żołądek, ul. Lipowa 13, 21-400 Łuków

·       odpowiadamy za bezpieczne wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgodny z umową na świadczenie usług żywnościowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

2.     Cel i podstawa wykorzystania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe uzyskane przy zamówieniu i zakupie przez Państwa towaru, w naszej firmie, za pośrednictwem mediów elektronicznych wykorzystujemy w następujących celach:

a)     Umożliwienia Państwu złożenia zamówienia na oferowane przez nas towary, następnie jego realizację przez naszą firmę i przeprowadzenie wzajemnych rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b) RODO; podstawa ta w dalszej części umowy będzie nazywana „główną” lub „wykonaniem umowy”).

b)     Zapewnienia wsparcia w zakresie obsługi Państwa bieżącego zamówienia (w tym informowanie o zmianie terminu dostawy, chwilowych brakach magazynowych dla zamówionego asortymentu lub udzielania informacji o złożonych reklamacjach (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

c)     Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zgodnie z innymi aktami prawnymi:

·       Wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (np. potwierdzeń wpłat, przelewów, itp.) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywanie tych danych (podstawa prawna: obowiązek prawny) ·       Terminowe udzielenie odpowiedzi na reklamacje w formie przewidzianej przepisami prawa

d)      Marketingu bezpośredniego – w celu prezentacji informacji o ofertach specjalnych i promocjach – o ile wyrazili Państwo na to odrębną zgodę. Brak takiej zgody z Państwa strony nie warunkuje o możliwości dokonania zakupu w naszej firmie (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)  

3.     Zakres przetwarzanych danych Do zawarcia pierwszej umowy (lub kolejnych) zakupu/sprzedaży oferowanego przez nas towaru wymagamy podania przez Państwa danych osobowych (na formularzu zamówienia, w mailu lub telefonicznie) takich jak:

·       imię i nazwisko

·       adres dostawy – w tym także informacje ułatwiające dostawę

·       telefon i adres email – elementy niezbędne w celu sprawnego dostarczenia zamówionego towaru; telefon i email mogą być dodatkowo wykorzystanie do marketingu bezpośredniego o ile wyrazili Państwo na to odrębną zgodę. Brak takiej zgody z Państwa strony nie warunkuje o możliwości dokonania zakupu w naszej firmie Jeśli nie podadzą Państwo powyższych danych, to nie sprzedamy Państwu oferowanego przez nas towaru, bo nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia z przyczyn formalnych i technicznych.

Do każdego zamówienia/zakupu wystawiamy paragon lub fakturę zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku, kiedy będą Państwo potrzebowali fakturę, to będziemy prosili o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Jeśli, za zamówioną usługę zapłacą Państwo za pomocą przelewu bankowego lub innej formy płatności, to od podmiotu obsługującego tą transakcję możemy otrzymać dodatkowe Państwa dane. W tym wypadku zostaną one wykorzystane tylko do identyfikacji płatnika oraz wykonania potwierdzenia płatności w systemach księgowych.  

4.     Przekazywanie Państwa danych Państwa dane możemy przekazywać

a)     Podmiotom przetwarzającym te dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: ·       podwykonawcą wspierającym nas w realizacji Państwa zamówienia np.: obsługa Państwa zamówień/zgłoszeń/uwag i reklamacji, zapakowanie towaru zakupionego przez Państwa

·       obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub świadczącym dla nas usługi teleinformatyczne

·       podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, podatkowe

·       podmiotom świadczących dla nas akcje marketingowe lub sprzedaż naszych towarów

b)     Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

·       Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

·       Instytucjom płatniczym w celu obsługi płatności i ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz  

5.     Przysługujące Państwu prawa:

Przysługują Państwu prawa określone w obowiązujących ustawach i aktach Państwa danych. W szczególności mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek dotyczący danych osobowych o:

a)     Poprawienie danych osobowych

b)     Dostęp do danych. Uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych oraz uzyskanie kopii tych danych na żądanie.

c)     Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub ich nieusuwanie)

d)     Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie

e)     Usunięcie danych, których przetwarzanie nie wynika z innych aktów prawnych lub jest niezbędne do realizacji zamówionej usługi  

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać, poprzez przesłanie do nas wniosku na adres kontaktowy, mailem lub telefonicznie na podane przez nas dane kontaktowe. W przypadku złożenia takiej dyspozycji, będziemy potrzebowali dokonać weryfikacji Państwa tożsamości. Możliwe, że w tym celu będziemy zmuszeni skontaktować się z Państwem i poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.  

6.     Zgłaszanie skarg Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa to mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7.     Państwa dane osobowe, nie będą przetwarzane poza obszarem UE  

pixel